Ons Bloemendaal
 

Activiteiten

Voorjaarsbijeenkomst en lezing 2017

Op woensdag 19 april vond de traditionele jaarvergadering van de Stichting Ons Bloemendaal plaats, onder de nieuwe naam ‘voorjaarsbijeenkomst’. Ca. 70 donateurs en andere belangstellenden verzamelden zich in de aula van het Kennemer Lyceum in Overveen.

Na de ontvangst met de traditionele koffie en kruidnoten opende voorzitter Wim Alferink het huishoudelijk gedeelte, heette de aanwezigen welkom en gaf een korte terugblik op de veertigjarige geschiedenis van de Stichting. Penningmeester Gerard Kesler nam de Staat van Baten en Lasten 2016 door en het bestuur werd vervolgens door de kascommissie gedechargeerd voor het gevolgde beleid. De Ereprijs ging dit jaar naar Martin Bunnik die een fraai boek schreef over het Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart. Hij kreeg een ingelijste historische foto van het Huis te Vogelenzang.

In 2017 viert de stichting haar 40-jarig bestaan en ter gelegenheid daarvan zal het hele jaar de kwaliteit van de openbare ruimte centraal staan. Daarom was aan Max van Aerschot, stadsbouwmeester van de stad Haarlem, gevraagd een lezing over dit onderwerp te houden. De titel was: Bloemendaal en de vol-ledige openbare ruimte.

Het onderwerp leidde na afloop tot een geanimeerde discussie onder andere naar aanleiding van een foto-impressie  waarbij Max van Aerschot liet zien hoezeer de weg parallel aan de Randweg zou opknappen wanneer daar een fraaie bomenrij zou verschijnen.

Na de lezing werd er druk gebruik gemaakt van de gelegenheid een glaasje te drinken, boeken, ansichten en tijdschriften te kopen en elkaar wat uitvoeriger te spreken. Al met al een geslaagde avond!

  

 

Lezing 2016 

Johan Stuart over Buitenplaats Leyduin. De ereprijs werd uitgereikt aan Buurtvereniging Bloemendaal Noord voor hun inspanningen voor het behoud van het hoofdgebouw van Meerenberg dat nu een woonbestemming krijgt en verder zal gaan onder de naam Carre van Bloemendaal.

 

Lezing 2015
Dr. Inge de Wilde over films en filmers in Bloemendaal.

 

Lezing 2014
Drs. Mathilde van der Kleij over de architect van de Adelbertkapel in Bloemendaal: Dom Bellot, architect en monnik.

 

Lezing 2013

Drs. J.J. van Setten, Droom en daad, Bloemendaals lange zoektocht naar een mooi gemeentehuis.

 

Lezing 2012

Joan Patijn, lezing over de familie Zocher, architect-tuinarchitecten.


© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave