Ons Bloemendaal
 

Actueel


De eigenaar van het pand aan de Hartenlustweg 2 te Bloemendaal, waar voorheen restaurant Chapeau gevestigd was, heeft van de gemeente vergunning gekregen het pand te vervangen door nieuwbouw. In deze nieuwbouw zijn 4 appartementen gesitueerd. Het pand zal fors groter worden, door zowel aan de zij- als achterkant uit te bouwen.

Dat deze forse uitbouw mogelijk is schijnt een fout te zijn, ontstaan bij de bestemmingsplanwijziging van 2012, waarbij de zogenoemde “krimpfolie” techniek waarbij het niet mogelijk is buiten het bouw vlak te bouwen, wel op alle andere panden in de omgeving maar niet op dit pand is toegepast ?

Het pand is geen monument maar naar onze mening wel een beeldbepalend pand. Getracht is de nieuwbouw in dezelfde stijl te laten verrijzen als het originele pand. Dit is naar onze mening slechts ten dele gelukt.

Wat ons met name stoort is dat op het laatste moment het geprojecteerde en juist voor de originele bouwperiode kenmerkende torentje van zijn spits is beroofd, dit om te blijven binnen de in het bestemmingsplan gestelde eisen. Wij vragen ons af of het ontwerp hiermee nog wel voldoet aan de redelijke eisen van welstand en begrijpen niet dat de Commissie Ruimtelijke Ordening hiermee akkoord is gegaan.

Daarnaast maken wij ons zorgen over de gevolgen van de (grotere) nieuwbouw voor de leefomgeving van de omwonenden en de direct naastgelegen monumentale boom. Ook maken wij ons zorgen over de geplande kelder waarvan de hellingbaan van de uitrit direct uitkomt op het trottoir.

Wij hebben ons beraden over het indienen van een bezwaarschrift maar hebben hier vanaf gezien omdat wij de kans van slagen niet aanwezig achtten. Wel hopen wij dat de eigenaar/ontwikkelaar, als de beslissing rechtens onaantastbaar is geworden, alsnog een aanvraag in zal dienen voor terugbouwen van het karakteristieke torentje.

 

actueelHotelIepenhovefaseVactueelHotelIepenhovefaseV2

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave