Ons Bloemendaal
 

Activiteiten

De voorjaarsbijeenkomst op 7 april 2020 wordt verplaatst naar een later moment dit jaar.

 

In het tijdschrift (voorjaarsnummer 2020) staat de uitnodiging voor onze jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst op 7 april 2020. Gezien de ontwikkelingen omtrent het coronavirus lijkt het ons niet verstandig de bijeenkomst in het gemeenthuis door te laten gaan.

 

Wij willen graag alle donateurs de gelegenheid geven naar de bijeenkomst te komen en de lezing van dr. Freek Smidt bij te wonen, de gezondheid van onze donateurs willen wij echter niet in gevaar brengen. Wij zullen daarom de bijeenkomst proberen te verplaatsen naar een later moment dit jaar.

 

 

Terugblik:

Lezing 2019

Getoond werd de in 2019 gerealiseerde historische film "Het wonder van Bloemendaal" over de ontstaansgeschiedenis van de dorpskerk van Bloemendaal. De film werd toegelicht door Marion van Bussel. De film kan bekeken worden via de website van Welzijn Bloemendaal, www.welzijnbloemendaal.nl.

 

Lezing 2018

Lezing door Bram Vlaun, stedenbouwkundige bij de Gemeente Bloemendaal: "Het DNA van de Gemeente Bloemendaal: vijf kernen, vijf karakters". 

 

Lezing 2017
Stadsbouwmeester Max van Aerschot over 'Bloemendaal en de vol-ledige openbare ruimte'. De Ereprijs ging naar Martin Bunnik voor zijn boek over Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart. 

Lezing 2016
Johan Stuart over Buitenplaats Leyduin. De ereprijs werd uitgereikt aan Buurtvereniging Bloemendaal Noord voor hun inspanningen voor het behoud van het hoofdgebouw van Meerenberg dat nu een woonbestemming krijgt en verder zal gaan onder de naam Carre van Bloemendaal.

Lezing 2015
Dr. Inge de Wilde over films en filmers in Bloemendaal. 


Lezing 2014
Drs. Mathilde van der Kleij over de architect van de Adelbertkapel in Bloemendaal: Dom Bellot, architect en monnik.


Lezing 2013 

Drs. J.J. van Setten, Droom en daad, Bloemendaals lange zoektocht naar een mooi gemeentehuis.


Lezing 2012

Joan Patijn, lezing over de familie Zocher, architect-tuinarchitecten.


© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave