Vijverweg 31-33

G.108. Vijverweg 31-33.Hartenlustschool

Vijverweg 31-33

C.L.M. Robbers

1913

Gemeentelijk monument

De Hartenlustschool is in 1912-1913 door de architect C. L. M. Robbers ontworpen in een stijl die teruggrijpt op een traditionele bouwwijze. De paleisfaçade met midden- en zijrisalieten gaat terug op de classicistische barok van de zeventiende eeuw. Ook de houten kruiskozijnen bevestigen dit beeld. Sommige detaillering past echter meer bij andere periodes zoals het volutenfronton boven de ingang en de cartouches met GEMEENTE en BLOEMENDAAL. De U-vorm van de plattegrond omvat op natuurlijke wijze de voormalige speelplaats, nu deels dichtgezet door een transparante éénlaags aanbouw, die weliswaar in een heel andere bouwstijl is vormgegeven, maar zeker niet als dissonant kan worden gekenschetst. De nieuwe verdieping aan de voorzijde is minder geslaagd te noemen en doorbreekt het oude ritme van de dakkapellen. Het torentje op de kap is in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter afgebroken en sinds kort weer hersteld. De dienstwoning is veel meer van het landelijke type, maar in detaillering gelijk aan het schoolgebouw.

Gemeentelijk monument, 1913, Vijverweg 31-33

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave