Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

R.14.Binnenweg 67.NH Kerk

Binnenweg 67

Pieter Post

1679

Rijks monument, Gemeentelijk monument

 De Nederlands Hervormde Kerk 

met bijbehorende begraafplaats en hekwerk staat aan de westzijde van de Binnenweg op een enigszins verhoogd terrein. De bouw van het complex start in 1679. Vanaf 1653 hoort Bennebroek niet langer tot Heemstede maar wordt een zelfstandige ambachtsheerlijkheid. De stichting van Bennebroek is vanaf dit jaar een feit. In 1664 laat de ambachtsheer van Bennebroek Adriaen Pauw, woonachtig in het tegenover de kerk gelegen toenmalige Huis te Bennebroek, het terrein ophogen aan de overkant van zijn landgoed bestemd voor de bouw van een kerk, de aanleg van een kerkhof en een plein. De bouw van de kerk, naar een ontwerp van Pieter Post, en de aanleg van de begraafplaats start pas in 1679. 

G.A.37.Binnenweg 67.Fam Graf.A.S.Talma  2

Grafmonument Dominee-staatsman 

A. S. Talma

De begraafplaats is aanvankelijk gering van omvang. Pas met het verbod op het begraven in de kerk, aan het begin van de 19de eeuw, wordt het kerkhof in noord- en zuidwestelijke richting vergroot. De verschijningsvorm van het huidige hartvormige voorplein dateert waarschijnlijk ook uit deze vroeg 19de-eeuwse periode. 

Op historische afbeeldingen is geen sprake van een plein maar van een recht toegangspad naar de kerk. De begraafplaats bezit enkele waardevolle graven waaronder de grafkelder en graven van de invloedrijke voormalige bewoners van het Huis te Bennebroek, de familie Willink, aan de

westzijde van de kerk. Het graf van het echtpaar en dochter Talma, gesitueerd aan de noordzijde van de kerk, behoort daar eveneens toe. Dominee-staatsman A. S. Talma overlijdt in 1916 als predikant van Bennebroek. Vanwege Talma’s inzet voor de arbeidersklasse bekostigt het Christelijk Nationaal Vakverbond het graf. Het ontwerp van de graftombe met de twee bronzen beelden is van de Heemsteedse kunstenaar Dirk Wolbers. De bronzen figuren symboliseren een jonge en een oude arbeider. Vanaf de beginperiode vormt een hekwerk de toegang tot het complex. Het huidige smeedijzeren sierhekwerk bij de entree tot het voorterrein dateert uit het einde van de 19de eeuw.  

 

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave