Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

G.49 Kerklaan 6.St Franciscusschool   2

Kerklaan 6

N.J. Nijman

1928-1929

Gemeentelijk Monument

Complex  St. Luciaklooster. 

De St. Franciscusschool is vrijstaand gelegen aan de Kerklaan, op een ten opzichte van de woonbebouwing, terugspringende rooilijn.  

De school is in 1928 – 1929 in opdracht van het rooms-katholieke kerkbestuur van de St. Jozefkerk gebouwd naar ontwerp van de Heemsteedse architect N. J. Nijman in de bouwstijl van de Amsterdamse School. Die kenmerken zijn bijvoorbeeld zichtbaar in de entreepartij, de oriëls in de voorgevel, de grote overstekken en in de verdeling van de roeden binnen de ramen. Ook het gymnastieklokaal aan de achterzijde dateert uit het oorspronkelijke plan. Tegelijkertijd met de bouw van de school wordt, eveneens naar Nijman’s ontwerp, het inmiddels gesloopte Broederhuis gebouwd. 

Het schoolgebouw telde oorspronkelijk drie leslokalen aan de Kerklaan zijde en twee lokalen in de zijvleugel. In 1938 wordt de zijvleugel met één klaslokaal verlengd.

 

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave