Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

G.86.Rijksstraatweg 113.Hoofdgebouw

Rijksstraatweg 113

A. T. Kraan

1926

Gemeemtelijk monument

Complex Stichting Vogelenzang

(De Geestgronden). 

Hoofdgebouw-administratiegebouw. 

In 1925 kocht de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken het geaccidenteerde en beboste, circa 40 ha grote duingebied dat bekend stond als Lokhorsterduinen en Jan Saanensduin. Het administratiegebouw De geestgronden, tevens hoofdgebouw van het complex, is zeer beeldbepalend gesitueerd aan de westzijde van de Rijksstraatweg achter een uitgestrekt gazon met vijver en fontein. Het pand vormt het begin van de noord-zuidas. De voorgevel is georiënteerd op het uitgestrekte gazon met vijver van het voorterrein. De achtergevel is georiënteerd op het meer besloten ‘paviljoensplein’ met kerk rondom de vijver. 

Het pand is in 1927 ontworpen door A.T. Kraan in een aan de Amsterdamse School verwante zakelijke stijl. De strakke gevels, grote raampartijen met stalen vensters en grintbetonnen sierbanden geven het gebouw een functionalistisch voorkomen. Decoratieve elementen zoals de met terra cotta gedecoreerde entreepartij en het siermetselwerk wijzen op de invloed van de Amsterdamse School. Het gebouw is kort na de oplevering verbreed. Tot de belangrijkste wijzigingen uit latere tijd behoren aanbouwen aan de achtergevel en aan de zuidelijke kopgevel. De bovenlichten verloren hun oorspronkelijke, met glas in lood bezette en van horizontale roeden voorziene indeling. Intern wijzigde de structuur. 

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave