Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

R.45. Buskenhuetlaan 6 Bl.d. toegang-hek

Busken Huetlaan 6

A.P. Smits en C. van der Linden 

1938

Rijks monument

Complex De Beek
Herenhuis landgoed De Beek. Ter plaatse van het huis uit 1895 werd in 1938 door de Aerdenhoutse architecten A. P. Smits en C. van der Linden op het landgoed De Beek het huidige woonhuis gebouwd op de heuvel, die was opgeworpen met de grond die vrij was gekomen bij het graven van de voorvijver. Het huis kwam te liggen in een inmiddels aardig volwassen park. De architecten gebruikten optimaal de lijnen van de parkaanleg bij hun ontwerp. Het resultaat was een huis op onregelmatige plattegrond met aan de oost- en noordzijde een afdeling voor het personeel. De hoofdingang en personeelsingang werden aan de noordkant gesitueerd en visueel van elkaar gescheiden door beplanting. De uitzichten van het huis zijn naar het westen en het zuiden gericht. Het huis is opgetrokken van donkerrode baksteen en wordt gedekt door een samengesteld dak, belegd met gesmoorde pannen. De noordgevel is verdeeld met de iets naar voren springend personeelsafdeling met toegang en gemetselde trap, een breed keukenraam, en een hoog venster ter hoogte van het trappenhuis, vervolgens de hoofdtoegang met gebogen portico op zuiltjes, een venster ter verlichting van de vestibule en een forse schoorsteen ten behoeve van de schouw van de herenkamer. De bijbehorende tuinmanswoning staat aan de Bloemendaalseweg 175 aan het onverharde pad tussen De Beek en Buytentwist.


Tuin- en parkaanleg De Beek
Buitenplaats De Beek kent een lange geschiedenis. Op de huidige grond ervan was in de 17de eeuw een blekerij gevestigd afgebeeld op een schilderij van Van Ruysdaal. Tevens is er de bebouwing op te zien van de hofstede Clercq en Beek. De huidige historische tuin- en parkaanleg van landgoed De Beek ligt op de rand van het hoog gelegen duingebied en het lage weidegebied. De landschapsarchitect J. D. Zocher verfraaide na 1831 de bestaande landschappelijke aanleg van De Beek. Typerend voor de aanleg van Zocher is de lange, wat smalle vijver die het kwelwater vanaf het duingebied in oostelijke richting afvoerde. In 1893, tijdens de bouw van een nieuwe herenhuis ontwierp tuinarchitect L. A. Springer een nieuw plan voor de tuin- en parkaanleg. Bovendien werd de toegang tot de buitenplaats verlegd van de Bloemendaalseweg naar de Busken Huetlaan (zie ook Bloemendaalseweg 175).

R.45duo

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave