Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

R.29. Bloemendaalseweg 139.Sparrenheuvel

Bloemendaalseweg 139

18de eeuw

Rijks monument

Hofstede Sparrenheuvel Op de gronden van het huidige Sparrenheuvel was aan het einde van de 16de eeuw Gerrit Dirksz. Slinck de eigenaar en exploiteerde daar een linnenblekerij. Hij was niet de enige bleker want aan de gehele oostkant van de Bloemendaalseweg lagen deze blekerijen vanaf Santpoort tot ver in Overveen. In 1739 is situatie anders geworden en zien we Johan Scheerenbergh uit Amsterdam als eigenaar van een hofstede op de voormalige gronden van de blekerij. De hofstede, nog zonder naam, werd beschreven als een ‘herenhuis, stalling,
koetshuis, tuinmanswoning, boomgaarden en vijver’. Met het herenhuis werd bedoeld het achterste gedeelte van het huidige Sparrenheuvel en met de tuinmanswoning het huidige huis Patna aan het einde van het tegenwoordige pad tussen Sparrenheuvel en Bloemoord. De witte neoclassicistische voorgevel met de zuilen aan de kant van de Bloemendaalsweg, zou later worden aangebouwd. Met een volgende eigenaar in 1763 kreeg de hofstede de naam van Patna en in 1775 werd er de naam Sparrenheuvel aan gegeven. Toen in 1822 Sparrenheuvel in bezikwam van Willem Hendrik Backer uit Amsterdam beleefde de buitenplaats Sparrenheuvel een bloeitijd. Het huis werd uitgebreid met de indrukwekkende witgepleisterde voorgevel met de zuilen naar het ontwerp van Jan David Zocher jr. (1791-1870) terwijl de tuin ook naar de heersende mode werd verfraaid. In 1868 kwam Sparrenheuvel in handen van de familie Ewald Bispinck uit Amsterdam die er het gehele jaar met zijn gezin ging wonen.  Een aantal jaren later werd door Bispinck op zijn terrein (Korte Kleverlaan) de stoomgarenfabriek gebouwd waar garens werden verwerkt. In Bloemendaal werd de fabriek al gauw de ‘Garenklos’ genoemd en bood op een gegeven moment plaats aan honderd mensen. Wegens concurrentie uit het buitenland was na bijna twintig jaar de fabriek niet meer rendabel en sloot haar deuren. De fabriek werd tenslotte verkocht aan de NV. ENEM (Eerste Nederlandsche Elektriciteits Maatschappij).  Nadat in 1936 de laatste Bispinck was overleden werd Sparrenheuvel niet meer bewoond. In de oorlog werd het huis door de Duitsers bezet en uitgewoond en het achtergelegen bos werd vernield door  het aanleggen van loopgraven. Na een grondige restauratie verrees er op het terrein in de jaren vijftig de nieuwe R.K.kerk van de Allerheiligste Drieëenheid naar ontwerp van architect H. C. van de Leur en de bouw van de R. K. St.J osephschool. Het grote huis was intussen gekocht door makelaar Swen die samen met anderen het huis verbouwde tot kantoorruimten.

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave