Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

donkerelaan 20

Donkerelaan 20

H.W. van Kempen

1929

Gemeentelijk monument

Het Oude Dorpshuis is vrijstaand gelegen aan de zuidzijde van de Donkerelaan op een terugspringende rooilijn. Het gebouw ligt achter een ruim voorterrein dat door een hekwerk van de openbare weg wordt gescheiden. De voorgevel en zijgevel met publieksentree zijn georiënteerd op de openbare ruimte. De achtergevel grenst aan een besloten gelegen, ruim terras. De zijgevel west is vanaf de openbare weg nauwelijks zichtbaar en dient als dienst- en personeelsingang. Het pand is in 1929 in
opdracht van de gemeente Bloemendaal gebouwd als jeugdhuis. Het ontwerp is van de hand van de Bloemendaalse architect H. W. van Kempen (1899-1984). Het gebouw krijgt een moderne vormgeving die aansluit bij de vernieuwende ontwikkelingen binnen de Nederlandse bouwkunst. De opzet is functionalistisch met een blokvormig opgebouwde bouwmassa met in hoogte variërende bouwvolumes. Het gebruik van schilddaken en baksteen is traditioneel. De zeer flauwe dakhellingen en zeer brede dakoverstekken en horizontale luifels zijn evenwel modern en herinneren aan de architectuur van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. Ook aan het interieur wordt alle zorg besteed. Van Kempen ontwerpt betimmeringen, glasin-loodramen, lampen en meubilair. Naast het jeugdhuis (west) wordt in 1932 een bijbehorende conciërgewoning gebouwd. Ook hier tekent H. W. van Kempen voor het ontwerp.

 

donkerelaan 20 nr. 5

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave