Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

G.A.53.Ipenlaan bij 1.Toegangspalen.   2

Iepenlaan 1

Gemeentelijk monument

De toegang tot het Kinheimpark aan de Iepenlaan wordt gemarkeerd door twee vrijstaande forse kolommen aan de linker en de rechter kant van de laan. In 1923 maakt het lokaal bekende Bloemendaalse architectenbureau Mulder en Van Asdonk in opdracht van de N.V. Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen, hetstedenbouwkundig ontwerp voor het Kinheimpark. Een jaar later ontwerpen zij, eveneens in opdracht van de Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij, de toegangskolommen van het Kinheimpark aan de Iepenlaan die op dat moment nog wordt aangeduid als Dr. Dirk Bakkerlaan. De Haarlemse beeldhouwer H. A. van den Eijnde (1869-1939) vervaardigt het beeldhouwwerk. Van samenwerking tussen het architectenbureau Mulder en Van Asdonk en de beeldhouwer H. A. van den Eijnde is in deze periode eveneens sprake bij het ontwerp van de in het Kinheimpark gelegen villa De Hoeve aan de Iepenlaan 13 (gemeentelijk monument) en het winkelwoonhuis Bloemendaalseweg 62-64 (gemeentelijk monument). De toegangskolommen en het beeldhouwwerk zijn ontworpen in een aan de Amsterdamse School gelieerde bouwstijl. De geabstraheerde en gestileerde vormentaal van het beeldhouwwerk doet bijna Egyptisch aan. In de onmiddellijke nabijheid van de toegangskolommen staat de villa Iepenlaan 2. De rechter toegangskolom (oost) grenst aan de zijtuin van dit pand. De villa, een ontwerp uit 1923 van J. Mulder en J. A. van Asdonk, was bestemd als kantoor van de Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van waaruit de planontwikkeling van het Kinheimpark werd gecoördineerd.

G.A.53.Ipenlaan bij 1.Toegangspalen.   3

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave