Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

R.83.Kerkplein 1.Herv-Kerk 1636

Kerkplein 1

1636

Rijks monument

 

De Hervormde Kerk hoort tot het type èènbeukige kerk waarvan er in de 17de eeuw meerdere in ZuidKennemerland zijn gebouwd en is een belangrijk Rijksmonument. De initiatiefnemers voor de bouw  waren in 1635 vier belangrijke Haarlemse kooplieden die in Bloemendaal hun zomerverblijf hadden. Voorheen was het echter behelpen met de zondagdienst die gehouden werd in een oude schuur van Lucas van Valckenburg op Huis te Bloemendaal. Het waren Floris Gerritsz en Jan Cornelisz die hun grond op 14 juni 1635 verkochten aan de directeur en administrateur van de gereformeerde kerk te Aelbertsberg voor de bouw van de kerk die op 25 maart 1636 werd ingewijd. In die beginperiode verrees tevens aan het Kerkplein de pastorie en de schoolmeesterswoning annex een schooltje. De schitterende gebrandschilderde glazen (voor een deel origineel) werden gemaakt door de glasschrijver Pieter Holsteyn en de glasmaker Jan Claerenbeeck, beiden uit Haarlem. Van historisch belang zijn ook de zogenaamde herenbanken, de preekstoel en dooptuin, het avondmaalzilver, de klok in de toren (1637) door A.Koster en in 1759 een aanbouw aan oostzijde van de kerk die dienst ging doen als consistoriekamer. Bij de grote restauratie van 1895 kreeg deze consistoriekamer zijn huidige vorm. De Bloemendaalse architecten Mulder en Van Asdonk ontwierpen aan de zuidzijde van het kerkgebouw in 1916 de nieuwe consistoriekamer. Het orgel in de kerk is van oorsprong een èènklaviersorgel, omstreeks 1760 gemaakt door P. van Assendelft. In 1987 aangekocht door de kerkvoogdij van Bloemendaal bij de Gebr. Reil te Heerde. Voor welke kerk het orgel destijds is gebouwd, is onbekend.

R83

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave