Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

bloemendaalseweg 240

Bloemendaalseweg 240

H. W. van Kempen

1936

Gemeentelijk monument

Voormalig Politiebureau

Het gebouw is vrijstaand gelegen op de hoek van de Bloemendaalseweg en de Tetterodeweg. De Bloemendaalseweg is de doorgaande weg binnen de dorpskern van Overveen. De zijgevel (zuid) staat parallel aan de spoorbaan Haarlem-Zandvoort. Hier bevindt zich ook het perron van station Overveen. Op de hoek aan de overzijde van de straat staat het voormalige postkantoor uit 1906 (Bloemendaalseweg 236-238).  

Bloemendaalseweg 240 is gebouwd als politiebureau van de gemeente Bloemendaal. De huidige situering was aanvankelijk geen optie. In de jaren twintig van de vorige eeuw schrijft de gemeente Bloemendaal een prijsvraag uit voor het ontwerp van een groot complex met raadhuis, gebouw voor Publieke Werken, een openbare lagere school en een politiebureau. Het complex zou nabij de watertoren en Zeeweg gerealiseerd worden. Dit, door de architect Blaauw, gewonnen bouwplan aan de Zeeweg sneuvelt uiteindelijk vanwege economische redenen. Naarstig wordt gezocht naar een ander terrein voor de bouw een politiebureau. Dat wordt in 1935 gevonden op de plek van een oude school op de hoek van de Tetterodeweg en de Bloemendaalseweg. 

Het ontwerp dateert uit 1936 en is van de hand van de Bloemendaalse architect H. W. van Kempen (1899- 1984). Op 18 september 1937 vindt de feestelijke opening plaats. Het gebouw krijgt een moderne vormgeving die aansluit bij de vernieuwende ontwikkelingen binnen de Nederlandse bouwkunst. De opzet is functionalistisch met een blokvormig opgebouwde bouwmassa met betonnen luifels, lateien, trappen en kolommen en stalen ramen en deuren. De brede dakoverstekken en de toepassing van diepe lint- en stootvoegen herinneren aan de architectuur van Dudok. Het gebruik van schilddaken en baksteen is evenwel traditioneel. Vanaf het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw is het pand in gebruik als supermarkt (Albert Heyn). 

 

 

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave