Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

R.57. Koningshof Duinl.weg 36. Parkaanl

Duinlustweg 36

Rijks monument

Complex Koningshof


Parkaanleg Koningshof


De gronden waarop Koningshof is gelegen, zijn uit historisch bronnenmateriaal al bekend sinds de late middeleeuwen. Er is door de eeuwen heen sprake geweest van enige eenvoudige bebouwing, In de meer recente tijd maakten de gronden deel uit van het grote landgoed Elswout. Bij de bouw in 1898 van het huis bestond dit gedeelte echter nog uit onontgonnen duingebied, dat wil zeggen nagenoeg onbeplante duinen. Leonard Springer ontving de opdracht om bij het huis ook
rijks monumentDuinlustweg 36 , Overveen
een tuin te ontwerpen. Deze werd in gemengde stijl ontworpen te weten een architectonisch geometrische tuin direct grenzend aan het huis en een park in landschapsstijl daar omheen. Tevens werd begonnen met het bebossen van de duinen met dennen (pinus corsicana). In 1913 werd het bezit vergroot met de aankoop van een belendend perceel duingrond, dat eveneens werd bebost. Hierbinnen werd een patroon van sintelwegen aangelegd. Aan de zuidoostelijke zijde van de parkaanleg werd de moestuin met enige bebouwing gesitueerd. In 1919 werd naar ontwerp van D. F. Tersteeg ten westen van het huis een rosarium aangelegd. Inmiddels is dit weer verdwenen. In 1962 werd het bezit gelegateerd aan de Vereniging Natuurmonumenten die het sindsdien als natuurlandschap beheerd. Koningshof is 200 hectare groot en is onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave