Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

R.95.Korte Zijlweg 7.Pastorie.RK Kerk

Korte Zijlweg 7

Th. Molkenboer

1860

Rijks monument

Pastorie Rooms Katholieke Kerk


De pastorie behorende bij de Rooms Katholieke Parochiale Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis is rond 1860 in eclectische trant gebouwd. Of de pastorie ook een ontwerp van architect Molkenboer is, is niet bekend. De enigszins van de weg af gelegen pastorie is door middel van een één bouwlaag hoge tussenbouw verbonden met de ten noorden van de pastorie gelegen kerk. In 1959 vond een verbouwing plaats waar de achtergevel enigszins werd gewijzigd.

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave