Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

R.94.Korte Zijlweg 5.O.L.vrouw RK Kerk

Korte Zijlweg 5

Architect: Th. Molkenboer

1855-1856

Rijks monument

De Rooms Katholieke Kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

Is gebouwd tussen 1855 en 1856 naar ontwerp van architect Th. Molkenboer. Het is een neogotische pseudobasiliek met transept. Toren met gedrongen vierkante klokkenverdieping, begeleid door ingezwenkte steunberen. Gepleisterd interieur met slanke bundelpijlers, in stucwerk uitgevoerde kapitelen, nissen met hooggotisch maaswerk boven de scheibogen en gestucte houten kruisribgewelven. Hoogaltaar met grote retabel, waarin beelden, alles uitgevoerd in gemarmerd hout door Veneman in Den Bosch. Marmeren beelden van Mengelberg, koperen doopvont naar het voorbeeld van de 16e eeuwse vont te Zutphen door 

J. H. Brom, 1887-1888. 

Van oorsprong een tweeklaviers mechanisch orgel gemaakt door L. Ypma in 1867. In 1900 gepneumatiseerd door de firma Hilboesen. Gerestaureerd in 1969 door de firma Adema-Schreurs waarbij de speeltafel wordt vervangen. Van monumentale waarde zijn de orgelkas en het oorspronkelijke, uit 1867 daterende, pijpwerk. Kerk en inventaris vormen een belangwekkend voorbeeld van een vroeg neogotisch kerkinterieur uit de periode voor Cuypers.

De inwoners van Overveen waren vroeger grotendeels katholiek. Zo had het dorp op ongeveer dezelfde plaats een voorganger waar men in 1695 met de bouw was begonnen. Het was een eenvoudig onopvallend kerkgebouw dat tot de Franse tijd diende als schuilkerk.   

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave