Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

korte zijlweg 9

Korte Zijlweg 9

Architect: C. L. M. Robbers

19de eeuw

Gemeentelijk monument

Mariagesticht Rooms Katholieke Kerk

Het complex Rooms Katholieke Kerk Overveen is gesitueerd aan de oostzijde van de Korte Zijlweg. De twee gebouwen van het voormalige Mariagesticht bestaande uit het voormalige zusterhuis (voorste bouwdeel) en bijbehorende school (achterste bouwdeel) zijn vrijstaand gelegen ten zuiden van de Rooms Katholieke Kerk en de pastorie. Ze staan achter elkaar achter een groot voorplein dat in niveau licht oploopt richting voorgevel. Oorspronkelijk staan ze los van elkaar maar sinds 1954 zijn ze verbonden door een (niet beschermenswaardig) gemetseld éénlaags, plat gedekt, verbindingslid. De twee gebouwen zijn ontworpen in 1893. C. L. M. Robbers tekent voor het ontwerp. Opdrachtgever voor de bouw van het ‘Rooms Katholieke zustergesticht met scholen’  is het Rooms Katholieke Kerkbestuur Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Robbers voert het ontwerp uit in een rijke, neogotische stijl. Karakteristiek zijn de hoog oprijzende verschijningsvorm, de spitsboogvensters, de toepassing van uitgemetselde driepasmotieven in de topgevels van de voorgevels en de rijke ornamentiek van de voorgevel van het zusterhuis. Verder vallen de, van kleurige motieven voorziene, glas-in-loodramen op in. In architectonische vormentaal zijn de beide gebouwen ‘familie’ van elkaar. De rijkdom van toegepaste neogotische motieven verschilt echter per gebouw en per gevel. De voorgevel van het voormalige zusterhuis is zeer rijk geornamenteerd. De achtergevel vormt daar een, soberder vormgegeven, afspiegeling van. De voorgevel van de voormalige school is eveneens rijker gedecoreerd dan de achtergevel. 

 korte zijlweg 9 nr. 3

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave