Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

R.4.Bekslaan 14 Hoofd geb Huis te V-Zang 1720-1760

Bekslaan 14

17de eeuw

Rijks monument

Complex Huis te Vogelenzang


Hoofdgebouw Huis te Vogelenzang
Het fraaie hoofdgebouw van de buitenplaats Huis te Vogelenzang bestaat uit een blokvormig zeventiende-eeuws pand, dat in de tweede helft van de 18de eeuw in classicistische stijl is verbouwd. Het bakstenen huis met hardstenen plint bestaat uit een kelder en twee bouwlagen onder een met oud-Hollandse pannen gedekt afgeplat schilddak. De gevels worden afgesloten door rechte lijsten en hebben hoeklisenen. Op de nokeinden aan de voorzijde staan twee gemetselde schoorstenen. De symmetrische vijf traveeën brede voorgevel heeft een licht risalerende middenas, die bekroond wordt door een eenvoudige klok in Lodewijk XIV ornamentering. Belangrijk is de architectonische vormgeving van het 18deeeuwse hoofdgebouw in classicistische stijl vanwege de gaaf bewaarde 18deeeuwse ruimte-indeling, de gaaf bewaarde aankleding van het interieur daterend uit 1898, de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg in landschapsstijl en de functioneel ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.
De buitenplaats Huis te Vogelenzang is van zeer grote ouderdom en diende in de middeleeuwen als jachthuis van graaf Floris V. De namen ’s Gravenmade, (dit is weiland van de graaf), en ’s Gravenweg herinneren daar nog aan. In 1756 wordt Huis te Vogelenzang gekocht door Jan van Marselis junior, een rijke Amsterdams koopman. Ruim twintig jaar later koopt hij ook het naastgelegen Teylingerbosch en laat beide buitenplaatsen samenvoegen tot één groot park. Als we in 1794 de situatietekening van landmeter D.Engelman zien we Huis te Vogelenzang en Teylingerbosch in een landschappelijke aanleg, waarschijnlijk van de hand van tuinarchitect J.G.Michaël. Er zijn dan wat oudere formele tuinelementen in opgenomen. In 1807 gaat het hele bezit over aan Willem Philip Barnaart (1781-1851), aan wiens nazaten het thans nog steeds behoort.

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave