Laatste en recente uitgaven

Nr 2 - zomer 2021

Inhoud:

100 jaar Zeeweg en het archief van Ons Bloemendaal

 Zeven enthousiaste auteurs hebben de geschiedenis van de Zeeweg in woord en in beeld gebracht en u leest hier hoe dat in z’n werk ging.

Een Bloemendaalse Mona Lisa

Interview met Esther Jansen, achterkleindochter van de Bloemendaalse kunstschilder Simon de Heer (1885-1970) en voorzitter van de gelijknamige stichting. Zij is harpiste en woonachtig in het Ramplaankwartier, wij vroegen haar naar haar plannen, naar haar herinneringen en naar haar droom.

Simon de Heer, kunstschilder maar ook een fantastisch verteller

Simon de Heer was een fantastisch kunstschilder, maar ook een fantastisch verteller. De saaie poseersessies in zijn atelier wist hij op te vrolijken met zelfverzonnen sprookjes. Hij kon zo enorm spannend vertellen dat je er als kind graag een volgende keer stilzitten voor over had.

Mejuffrouw Maria Gehrels, wassen, strijken en vouwen

Als vijfde in de serie ‘Blauwe cahiers’ een kort portret van mejuffrouw Maria Gehrels en haar familie, met
fragmenten uit haar cahier.


Nr. 1 voorjaar 2021
Inhoud:

Bim Mock, Buitenmens par excellence
Het tweede deel van het dubbelartikel gaat over de broer van Hermine Mock, Willem Mock, met de bijnaam Bim. In dit artikel haalt de auteur herinneringen op aan wat zijn Bloemendaalse voorouders over Jonkheer Bim Mock vertelden.

De schutters voor schut gezet? Schietclub Bloemendaal
Peter Voerman is al van jongs af aan gefascineerd door een ‘schuttersstuk’ met de portretten van dertien personen, onder wie zijn vader Jan Voerman en oud-burgemeester van Bloemendaal Co den Tex. Samen vormden zij de Schietclub Bloemendaal. Voerman jr. deed het afgelopen halfjaar onderzoek en reconstrueerde het verhaal achter dit schilderij.

Arie IJzerman hoofdonderwijzer en bouwer van scholen
Als vierde in een serie ‘Blauwe cahiers’ een portret van Arie IJzerman, hoofd van de openbare lagere school in Bloemendaal, met twee fragmenten uit zijn cahier.

Gered uit de afvalcontainer? De Evangelistenramen van Nico Schrier
Het gebouwtje Maranatha aan de Donkerelaan 14 te Bloemendaal werd in 1879 door mevrouw Willink-van Wickevoort Crommelin gebouwd op grondgebied van haar buiten Wildhoef. Als weldoenster van de Dorpskerk stelde zij Maranatha beschikbaar voor catechisatielessen, zondagsschool en bijbellezingen.


Nr. 4-winter 2020
Inhoud:

De directeur van het postkantoor, de burgemeester en Jac. P. Thijsse waren lid van het Kennemer Leesgezelschap
In de negentiende eeuw waren leesgezelschappen bijzonder populair. Ook Bloemendaal kende er een: het Kennemer Leesgezelschap. 

De architect Martin Jacques Muylaert(1890-1984)
Over architect Muylaert is weinig bekend. Dat hij het Sportfondsenbad in Haarlem heeft getekend is zijn voornaamste wapenfeit, maar hij heeft ook opmerkelijke woonhuizen ontworpen. Veel van deze huizen zijn in onze gemeente te vinden.

‘Gelukkig in het kleine en lieflijke Bloemendaal’ De componist en dirigent Johannes Verhulst
De in hun tijd bekende componisten zijn vaak vergeten. Johannes Verhulst, die geregeld in Bloemendaal verbleef, wordt in dit stuk uit de vergetelheid gehaald.

Johanna Borski: weduwe met een bijzonder zakelijk talent
Johanna Borski-Van de Velde is voor de lezers van Ons Bloemendaal geen onbekende. Haar man Willem kocht in 1805 landgoed Elswout en na zijn dood, in 1814, breidde zijn weduwe het bezit aan buitenplaatsen bij Bloemendaal uit met Duinlust, De Beek en Vaart en Duin.


Nr. 3-najaar 2020

Buitengewoon in Bloemendaal

Inhoud:

‘We hebben een lief, gezellig, ouderwets dorpshuis te Bloemendaal gevonden’ Henriette en Richard Roland Holst – van der Schalk

Het stel behoorde tot de beroemdste inwoners van Bloemendaal. Henriette was een bekend communiste en dichteres. Richard was beeldend kunstenaar en hoogleraar-directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.

Hermine Mock, Een onafhankelijke geest
Het is ruim een eeuw geleden dat Hermine Mock met haar moeder Esther Mock-van Lennep en broer Willem Mock vanuit Turkije in het rustige Bloemendaal arriveren.

Conrad Jan van Tienhoven en de koepel van Bosch en Hoven
De koepel lag lastig: de ene helft lag op het voetpad van de Wagenweg, de andere helft op het terrein van Bosch en Hoven. Van Tienhoven wist raad: hij kocht de koepel en nam hem mee naar huis.

De familie Romswinckel op Elswout
Elswout is gesticht in 1633 en talrijk zijn de publicaties over de reeks bewoners en eigenaars. Alleen over de periode van 1703 tot 1781, toen de familie Romswinckel de buitenplaats in eigendom had, is weinig geschreven. Tot nu toe.


Nr. 2 - zomer 2020 
Bevrijding en bloembollen

Inhoud:

David Eliazer Lioni, Bloemendaler op de Joodse Begraafplaats, Overveen

Op de Joodse Begraafplaats in Overveen liggen twee Bloemendalers begraven namelijk mr. David Eliazer Lioni en zijn 24 jaar jongere vrouw Margaretha Jungblut. Wie waren zij en wat heeft vooral hij betekend voor de Bloemendaalse gemeente?

Verzet in Bloemendaal
Onlangs zijn twee boeken verschenen over Bloemendaal in oorlogstijd. Verzet in Bloemendaal,door Charles Coster van Voorhout en Hans Hoffmann.En Bloemendaal 1940 – 1945; Feiten en Verhalen, door Carin van Riessen.

Juffrouw Anna Rijnierse (1872 – 1964)
Een leven tussen aannemers en bloemisten Direct na de Tweede Wereldoorlog (1940 – 1945) vraagt gemeentearchivaris mejuffrouw Marie Nierhoff verschillende wat oudere Bloemendalers hun herinneringen aan begin vorig eeuw of nog eerder op te schrijven.

Familie Wubbe: Vergroeid met de Bollenstreek
Leden van de familie Wubbe wonen al vele generaties lang in Bennebroek. Zij werkten in hoofdzaak bij bollenbedrijven in het dorp en omliggende plaatsen. Drie nazaten stelden informatie over hun voorouders beschikbaar aan de auteur.

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave