Skip to main content

Materiële ondersteuning en (restauratie) projecten.

Ons Bloemendaal heeft de afgelopen jaren verschillende keren met een subsidie bijzondere projecten in de diverse dorpskernen ondersteund.

2023
Bijdrage aan plaatsing windvaan op voormalig hoofdgebouw Provinciaal Ziekenhuis

2022
Organisatie rondetafelgesprek het monumentale belang van interieurs met eigenaren, architecten, aannemers, makelaars en overheidorganisaties

Een bijdrage om de uitgave van het boek "De Borski's" door Jan Kees Kokke mogelijk te maken. Het boek is inmiddels uitgegeven.

2021
Uitgave van het boek '100 Jaar Zeeweg, dwars door de duinen van Bloemendaal'
Organisatie symposium t.g.v. 100 jaar Zeeweg

2020
Er is een bijdrage geschonken aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk te Bloemendaal voor de restauratie van het graf van Dr D. Bakker. Tevens is een bijdrage geschonken voor de restauratie van het graf van David Eliazer Lioni aan de Stichting tot instanthouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen.

2018
Een bijdrage werd geschonken voor het tot stand komen van de film 'Het wonder van Bloemendaal', een project van Welzijn Bloemendaal. De film, waarin Bloemendalers de rollen spelen, gaat over de ontstaansgeschiedenis van de dorpskerk in Bloemendaal en zijn eerst dominee Lubberti. De film wordt o.a. deel van een erfgoed/onderwijsproject voor de lagere scholen in Bloemendaal en zal medio juni 2019 online te zien zijn op de site van Welzijn Bloemendaal. Welzijn Bloemendaal heeft plannen voor vergelijkbare projecten in de andere dorpskernen.

2016
Aan Staatsbosbeheer is een bijdrage geschonken voor de restauratie van de zogenoemde "Borskihut" op de buitenplaats Elswout te Overveen. De restauratie zal in 2017 voltooid worden.

Een bijdrage aan de nieuwe luidklok van het Pannenkoekhuisje aan de Mollaan in Bloemendaal. De klok is inmiddels geïnstalleerd.

Restauratie van een grenspaal op buitenplaats Leyduin in Vogelenzang. Stichting Ons Bloemendaal betaalde de restauratiekosten van de paal, Landschap Noord-Holland verzorgde het vervoer naar- en van de steenhouwerij en het terugplaatsen van de paal.

Een bijdrage om de uitgave van het boek "Huis te Vogelenzang" mogelijk te maken. Het boek is inmiddels uitgegeven.

Een bijdrage aan de Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats Overveen voor de restauratie van het metaheerhuis.

2015
Een subsidie aan het Noord-Hollands Landschap voor restauratie van het Juffershuis op de Buitenplaats Leyduin te Overveen. De restauratie zal de eerste helft van 2017 klaar zijn.

Een subsidie voor de restauratie van de lichtlijst in de Adelbertkapel in Bloemendaal.

2014
Een subsidie voor de restauratie van de Adelbertkapel in Bloemendaal.

2013
Restauratie Pompejaanse bank.
Dit jaar werd de op initiatief van SOB gestarte restauratie van de zogenoemde "Pompejaanse bank" op het landgoed Duinlust te Overveen voltooid. Aan de restauratie, die werd uitgevoerd door Staatsbosbeheer, werd door SOB 11.000 euro bijgedragen. Het bedrag komt uit opbrengsten van excursies, een reservering voor het lustrumjaar, donaties van donateurs en een bijdrage van de Ruigrokstichting.

Restauratie van het Borski-trappetje bij het station Overveen.

2012
Voor de restauratie van de glazen kas op het landgoed Vogelenzang werd 250 euro geschonken.

Uitgave van het boekje "Het Bloemendaalse Bos door de eeuwen heen" door Wim Post.

2011
Aan de "Vrienden van de dorpskerk" (Bloemendaal) werd 1000 euro geschonken.

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming kerk in Vogelenzang heeft SOB als jubileumgeschenk de Latijnse teksten in de kerk getranscribeerd en vertaald. De teksten zijn in geplastificeerde vorm aan de kerk aangeboden.

Op initiatief van SOB werd het Borski-trapje, dat een verbinding vormde tussen het landgoed Belvedere en het perron van station Overveen, door Pro-Rail gerestaureerd. Ons Bloemendaal heeft het informatiebord aangeboden.

2010
Bijdrage herstel "Landje van de Boer" aan de Bloemendaalse weg in Overveen.

Bijdrage restauratie muur Joodse begraafplaats te Overveen.

2009
Op initiatief van Stichting Ons Bloemendaal wordt in samenwerking met de gemeente in Vogelenzang het "Van Emmerikbankje" feestelijk onthuld. Hier mee worden 2 prominente Vogelenzangers geëerd: Lou van Emmerik en zijn vader H.J. van Emmerik.

Bijdrage Stichting Adelbert voor de herbouw van de toegangspoort van de begraafplaats aan de Dennenweg te Bloemendaal.

2008
Bijdrage Hartenlustschool te Bloemendaal voor de herbouw van het door de Duitsers vernietigde torentje.

2007
Als bijdrage aan de restauratie van het "Kopje van Bloemendaal" heeft SOB de kosten voor een replica van het schild met historische informatie, dat voorheen de uitkijktoren sierde, voor haar rekening genomen.

Voltooiing restauratie van de theekoepel van Wildhoef te Bloemendaal. SOB ondersteunde de restauratie met een financiële bijdrage