Laatste en recente uitgaven

Nr 1 - 2022

Inhoud:

Rosemarij Schotte verlaat bestuur en redactie na veertien jaar
Veertien jaar maakte zij deel uit van de redactie en de laatste elf jaar was zij ook bestuurslid van Ons Bloemendaal. “Het is vreemd dat je er nu niks meer mee te maken.

Grenscorrecties in de gemeente
Bloemendaal gedurende de afgelopen vijftig jaar. Sinds de beruchte annexatie van 1927, waarbij grote delen van Bloemendaal naar Haarlem overgingen, zijn de gemeentegrenzen nog
verschillende keren veranderd; vooral met Hillegom was het lastig zaken doen.

De Borski’s
In april verschijnt het boek De Borski’s, Amsterdammers in Bloemendaal, geschreven door Jan Kees Kokke. Niet eerder verscheen er een studie over de voor de Bloemendaalse en Amsterdamse (en Nederlandse) geschiedenis zo belangrijke familie Borski.

Aankondiging van het negende Lustrum
Als inwoners van de gemeente Bloemendaal worden we omgeven door monumenten. Onze gemeente kent immers meer dan 475 panden die de status van Rijks-, Provinciaal of gemeentelijk monument hebben. Volgens de Erfgoedwet is niet alleen de buitenkant
maar ook de binnenkant van een monument beschermd.


Nr 4 - winter 2021

Inhoud:

Karste Tinholt, hoofdonderwijzer en collectioneur

Als zesde en laatste in een serie ‘Blauwe cahiers’ een kort portret van Karste Tinholt, hoofdonderwijzer en collectioneur van de de Tinholt-verzameling.

Kinderen van het Willinkbos, deel 2

Het Bennebroekse Willinkbos leek voor buitenstaanders strikt verboden terrein. Maar was het wel zo ontoegankelijk? Kinderen die in bijgebouwen aan de westkant van het grondgebied woonden of er op bezoek kwamen, gingen het bos in en beleefden spannende avonturen.

Bloemendaal’s Bloei en het vreemdelingenverkeer, een ingewikkelde relatie, deel 2

Deel twee van de geschiedenis van de vereniging ‘Bloemendaal’s Bloei’ . Er was één thema dat van tijd tot tijd de gemoederen in deze vereniging sterk bezighield: de bevordering van het vreemdelingenverkeer. Waarom was dat zo’n heikele kwestie?

In Bo’s Hof

Op zaterdag 11 september 2021, tijdens de Open Monumentendagen, bezocht een kleine groep genodigden de tuin van Parkweg 10 in Bloemendaal. Dit bezoek werd georganiseerd door Stichting TijdSparen Nederland, in samenwerking met Stichting Ons Bloemendaal. Hoofddoel was het tuinhuis van Godfried Bomans, dat meermalen in zijn werk terugkomt.


Nr 3 - herfst 2021

Inhoud:

Bloemendaal: een verzamelplaats van Zaanse industriëlen, deel I

Van oudsher kent de gemeente Bloemendaal veel forenzen. Veel van die pendelaars waren op Amsterdam georiënteerd, maar ook ondernemers uit de Zaanstreek wisten de weg naar onze lommerrijke en gezonde leefomgeving te vinden. Het waren niet de geringste families die hier neerstreken.

Uitgeholde boomstam is unieke bodemvondst

Tijdens de omvangrijke graafwerkzaamheden ten behoeve van de geplande waterpartij herinrichting van woonwijk Veen en Duin in Bloemendaal- Noord, stuitte men in februari onder barre weersomstandigheden op een uitgeholde boomstam.

Bloemendaal’s Bloei, Decennialang actief in Bloemendaal, deel 1

In 1906 werd de vereniging Bloemendaal’s Bloei opgericht. Bijna veertig jaar speelde deze vereniging een vooraanstaande rol in het maatschappelijk leven van Bloemendaal. Er was aandacht voor grote kwesties, maar men had ook oog voor klein (on)gemak.

Kinderen van het Willinkbos, deel 1
Voor buitenstaanders leek het Willinkbos in Bennebroek strikt verboden terrein. Maar was het wel zo ontoegankelijk? Peter van der Werff ging op antropologische speurtocht. Hij vond heel wat mensen met jeugdherinneringen aan het bos.


Nr 2 - zomer 2021

Inhoud:

100 jaar Zeeweg en het archief van Ons Bloemendaal

 Zeven enthousiaste auteurs hebben de geschiedenis van de Zeeweg in woord en in beeld gebracht en u leest hier hoe dat in z’n werk ging.

Een Bloemendaalse Mona Lisa

Interview met Esther Jansen, achterkleindochter van de Bloemendaalse kunstschilder Simon de Heer (1885-1970) en voorzitter van de gelijknamige stichting. Zij is harpiste en woonachtig in het Ramplaankwartier, wij vroegen haar naar haar plannen, naar haar herinneringen en naar haar droom.

Simon de Heer, kunstschilder maar ook een fantastisch verteller

Simon de Heer was een fantastisch kunstschilder, maar ook een fantastisch verteller. De saaie poseersessies in zijn atelier wist hij op te vrolijken met zelfverzonnen sprookjes. Hij kon zo enorm spannend vertellen dat je er als kind graag een volgende keer stilzitten voor over had.

Mejuffrouw Maria Gehrels, wassen, strijken en vouwen

Als vijfde in de serie ‘Blauwe cahiers’ een kort portret van mejuffrouw Maria Gehrels en haar familie, met
fragmenten uit haar cahier.


Nr. 1 voorjaar 2021
Inhoud:

Bim Mock, Buitenmens par excellence
Het tweede deel van het dubbelartikel gaat over de broer van Hermine Mock, Willem Mock, met de bijnaam Bim. In dit artikel haalt de auteur herinneringen op aan wat zijn Bloemendaalse voorouders over Jonkheer Bim Mock vertelden.

De schutters voor schut gezet? Schietclub Bloemendaal
Peter Voerman is al van jongs af aan gefascineerd door een ‘schuttersstuk’ met de portretten van dertien personen, onder wie zijn vader Jan Voerman en oud-burgemeester van Bloemendaal Co den Tex. Samen vormden zij de Schietclub Bloemendaal. Voerman jr. deed het afgelopen halfjaar onderzoek en reconstrueerde het verhaal achter dit schilderij.

Arie IJzerman hoofdonderwijzer en bouwer van scholen
Als vierde in een serie ‘Blauwe cahiers’ een portret van Arie IJzerman, hoofd van de openbare lagere school in Bloemendaal, met twee fragmenten uit zijn cahier.

Gered uit de afvalcontainer? De Evangelistenramen van Nico Schrier
Het gebouwtje Maranatha aan de Donkerelaan 14 te Bloemendaal werd in 1879 door mevrouw Willink-van Wickevoort Crommelin gebouwd op grondgebied van haar buiten Wildhoef. Als weldoenster van de Dorpskerk stelde zij Maranatha beschikbaar voor catechisatielessen, zondagsschool en bijbellezingen.

 

 

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave