Laatste en recente uitgaven

Nr 2 - 2022

Inhoud:

Lief en Leed in Bloemendaal 1940-1945; een debat over een bewogen geschiedenis
In De Vrijbuiter, een ondergronds krantje, stond een oproep ‘Indië heeft ons nodig. Meldt u vrijwillig bij de Land-, Zee- of Luchtmacht!’. Stel je voor: vijf dagen nadat we zelf bevrijd waren werden we aangemoedigd weer oorlog te voeren!

De Vogelenzangse strandvlakte, een cultuurhistorisch landschap
In 2021 heeft de Provincie Noord-Holland in het kader van het landelijke project Natuur Netwerk Nederland de uitvoering van de natuurontwikkeling Binnenduinrand Zuid-Kennemerland opgepakt. Namens de Stichting Ons Bloemendaal heeft Annemieke Schep een pitch over de Vogelenzangse strandvlakte gehouden.

Bloemendaal: een woonplaats van Zaanse industriëlen, deel II
In deel II van dit artikel kijken wij opnieuw naar vier families die zich vanuit het Zaanse in de gemeente Bloemendaal vestigden. Dit keer de families Verkade, Honig, Kaars Sijpesteijn en Smidt van Gelder.

Lustrumexcursie en lezing Esther de Haan
Op 1 mei organiseerde de Lustrumcommissie een excursie in samenwerking met de Activiteitencommissie, Gert Jan van Setten en Annelies Olgers de lustrumexcursie ‘Interieur in het monument’. Op een zonovergoten eerste mei maakten zo’n 65 donateurs een tocht langs monumentale Bloemendaalse huizen met een bijzonder interieur.


Nr 1 - 2022

Inhoud:

Rosemarij Schotte verlaat bestuur en redactie na veertien jaar
Veertien jaar maakte zij deel uit van de redactie en de laatste elf jaar was zij ook bestuurslid van Ons Bloemendaal. “Het is vreemd dat je er nu niks meer mee te maken.

Grenscorrecties in de gemeente
Bloemendaal gedurende de afgelopen vijftig jaar. Sinds de beruchte annexatie van 1927, waarbij grote delen van Bloemendaal naar Haarlem overgingen, zijn de gemeentegrenzen nog
verschillende keren veranderd; vooral met Hillegom was het lastig zaken doen.

De Borski’s
In april verschijnt het boek De Borski’s, Amsterdammers in Bloemendaal, geschreven door Jan Kees Kokke. Niet eerder verscheen er een studie over de voor de Bloemendaalse en Amsterdamse (en Nederlandse) geschiedenis zo belangrijke familie Borski.

Aankondiging van het negende Lustrum
Als inwoners van de gemeente Bloemendaal worden we omgeven door monumenten. Onze gemeente kent immers meer dan 475 panden die de status van Rijks-, Provinciaal of gemeentelijk monument hebben. Volgens de Erfgoedwet is niet alleen de buitenkant
maar ook de binnenkant van een monument beschermd.


Nr 4 - winter 2021

Inhoud:

Karste Tinholt, hoofdonderwijzer en collectioneur

Als zesde en laatste in een serie ‘Blauwe cahiers’ een kort portret van Karste Tinholt, hoofdonderwijzer en collectioneur van de de Tinholt-verzameling.

Kinderen van het Willinkbos, deel 2

Het Bennebroekse Willinkbos leek voor buitenstaanders strikt verboden terrein. Maar was het wel zo ontoegankelijk? Kinderen die in bijgebouwen aan de westkant van het grondgebied woonden of er op bezoek kwamen, gingen het bos in en beleefden spannende avonturen.

Bloemendaal’s Bloei en het vreemdelingenverkeer, een ingewikkelde relatie, deel 2

Deel twee van de geschiedenis van de vereniging ‘Bloemendaal’s Bloei’ . Er was één thema dat van tijd tot tijd de gemoederen in deze vereniging sterk bezighield: de bevordering van het vreemdelingenverkeer. Waarom was dat zo’n heikele kwestie?

In Bo’s Hof

Op zaterdag 11 september 2021, tijdens de Open Monumentendagen, bezocht een kleine groep genodigden de tuin van Parkweg 10 in Bloemendaal. Dit bezoek werd georganiseerd door Stichting TijdSparen Nederland, in samenwerking met Stichting Ons Bloemendaal. Hoofddoel was het tuinhuis van Godfried Bomans, dat meermalen in zijn werk terugkomt.


Nr 3 - herfst 2021

Inhoud:

Bloemendaal: een verzamelplaats van Zaanse industriëlen, deel I

Van oudsher kent de gemeente Bloemendaal veel forenzen. Veel van die pendelaars waren op Amsterdam georiënteerd, maar ook ondernemers uit de Zaanstreek wisten de weg naar onze lommerrijke en gezonde leefomgeving te vinden. Het waren niet de geringste families die hier neerstreken.

Uitgeholde boomstam is unieke bodemvondst

Tijdens de omvangrijke graafwerkzaamheden ten behoeve van de geplande waterpartij herinrichting van woonwijk Veen en Duin in Bloemendaal- Noord, stuitte men in februari onder barre weersomstandigheden op een uitgeholde boomstam.

Bloemendaal’s Bloei, Decennialang actief in Bloemendaal, deel 1

In 1906 werd de vereniging Bloemendaal’s Bloei opgericht. Bijna veertig jaar speelde deze vereniging een vooraanstaande rol in het maatschappelijk leven van Bloemendaal. Er was aandacht voor grote kwesties, maar men had ook oog voor klein (on)gemak.

Kinderen van het Willinkbos, deel 1
Voor buitenstaanders leek het Willinkbos in Bennebroek strikt verboden terrein. Maar was het wel zo ontoegankelijk? Peter van der Werff ging op antropologische speurtocht. Hij vond heel wat mensen met jeugdherinneringen aan het bos.


 

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave