Skip to main content

Nieuwe aanwinsten

Nr 4 - winter 2023

Inhoud:

Een eeuw Radio Bloemendaal
Op 15 juni 1924 kon men in Bloemendaal en omgeving voor het eerst een preek horen via de radio, en wel vanuit de Gereformeerde Kerk aan de Vijverweg in Bloemendaal. Radio Bloemendaal zendt nog steeds elke zondag uit, nu vanuit een mooi ingerichte studio in de Dorpskerk.

Zorgen om de zorg
Veel Overveners herinneren zich het ‘Marinehospitaal’. Maar weinigen zullen nog weten dat het karakteristieke gebouw werd gebouwd in opdracht van het Parochiaal Armbestuur van de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Overveen, om een onderkomen te bieden aan arme bejaarde parochianen.

Wereldverbeteraars in Aerdenhout
In villa Nieuw Saxenburg in Bentveld werd in 1931 een religieus socialistisch centrum geopend door de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers. Zij streefden naar een ontmoeting en een dialoog, dwars door de zuilen heen, tussen mensen van alle gezindten en sociale klassen. Arbeiders volgden er cursussen, evenals leiders van grote industriële bedrijven.

De eerste zendingsfeesten op Boekenrode
Sinds 1863 werden er in Nederland jaarlijks op wisselende locaties landelijke zendingsfeesten gehouden. In 1873 werd daarbij voor het eerst het landgoed Boekenrode in Aerdenhout aangedaan. Twee jaar later kwam men er opnieuw. Hoe ging het er daar aan toe?


Nr 3 - najaar 2023

Inhoud:

Luigi Prins, ontwikkelaar van buitengewone projecten
Projectontwikkelaars zijn altijd omstreden, omdat ze projecten realiseren waar niet iedereen gelukkig mee is. Dat geldt ook voor Luigi Prins. Ons Bloemendaal heeft hem altijd kritisch gevolgd. Prins is een bijzondere ontwikkelaar, omdat hij al zoveel monumenten voor sloop heeft weten te behoeden.

De gevarieerde kunstcollectie van de gemeente Bloemendaal
De redactie speelde al een tijd met de gedachte te schrijven over de collectie kunstwerken van de gemeente Bloemendaal. Wethouder Henk Wijkhuisen en René Arendse leidden ons rond langs de gemeentelijke kunstwerken.

Bijzondere schilderijen in de salons van huis Leyduin
Het huis Leyduin, een creatie van architect Andries de Maaker, wordt vaak ouder geschat dan het is. Merkwaardig genoeg geldt dat ook voor twee opvallende schilderijen waarmee de eerste bewoners hun woonvertrekken opluisterden.

Jac. van Kempen, ‘De Bloemendaalse Nachtegaal’
In oktober 1940 werd in het toenmalige Wildhoefplantsoen - nu de Van Valckenburchlaan - een bank onthuld, ‘ter herinnering aan den zanger Jac. van Kempen 1875-1939’. De bank staat er nog, doch weinigen zullen nog weten wie Jac. van Kempen was.


Nr 2 - zomer 2023

Inhoud:

Een schakel in de Atlantikwall
Het doorgaans zo vreedzame Bloemendaalse strand vormde tijdens de Tweede Wereldoorlog een schakel in de grootste verdedigingslinie die in die periode tot stand is gekomen: de Atlantikwall, die het Duitse Rijk en de onderworpen West-Europese landen moest behoeden voor een aanval vanuit zee.

De Atlantikwall in Bloemendaal
De grootste nog zichtbare militaire impact op de duinen stamt uit de Tweede Wereldoorlog. De bunkers, tankgrachten, opgeworpen duinen en contouren van loopgraven zijn inmiddels vergroeid met het duinlandschap.

Vakantiedorp het Schuitegat. Bunkers van kustbatterij Langerak als recreatieverblijf
Tussen 1951 en 1988 bevond zich in de Kennemerduinen een uniek vakantieverblijf: bunkerdorp het Schuitegat. Achttien bunkers, die deel hadden uitgemaakt van kustbatterij Langerak, waren geschikt gemaakt als vakantieverblijf.

De Flakbatterij Süd-Ost
Goed verscholen en grotendeels onder het zand bedolven liggen in de Herenduinen de restanten van een van de twee grote militaire complexen uit het Bloemendaalse deel van de Atlantikwall: de Flakbatterij Süd-Ost. ‘Flak’ staat voor Flug Abwehr Kanone, en daar stonden er hier vier van opgesteld.


Nr 1 - voorjaar 2023

Inhoud:

1815 – 1821, De Overveense jaren van  ondernemer en minister Alexander Gogel
Een rustgevende plek ‘buiten het gewoel’, zo ervoer Alexander Gogel zijn woonplaats Overveen. Wie was hij en hoe bracht hij zijn laatste jaren in Overveen.

Transformatie van koets- naar woonhuis
Tegen het duin op de Midden Duin en Daalseweg in Bloemendaal ligt op nummer 18 een huis met in de gevel een afbeelding van een eekhoorn. Het is niet zo groot, zeker niet in vergelijking met andere huizen in Duin en Daal, waar rond 1900 bijna uitsluitend zeer grote villa’s werden gebouwd.

Dr. Harry Scholten: bonvivant, huisarts en ‘beroepsprocedeerder’
Een directeursfunctie in de voorvaderlijke multinational werd hem niet gegund. In plaats daarvan combineerde hij een veelzijdig bestaan als bonvivant met een huisartsenpraktijk aan de Merellaan in Aerdenhout, en met een verbeten maar vergeefse strijd om het voortbestaan van het familiebedrijf.

De gemeente Bloemendaal kent twee onderscheidingen: de zilveren erepenning en de Bloemendaler van het Jaar
Aan Bloemendaalse ingezetenen of organisaties kan de gemeenteraad de erepenning toekennen. Sinds 1937 heeft de raad deze penning 33 keer uitgereikt, viermaal in goud en 29 maal in zilver. De gouden erepenning is na 1983 niet meer toegekend, aangezien men het moeilijk vond te beslissen wie voor goud en wie voor zilver in aanmerking kwam.