Skip to main content

Uitbreiding monumentenlijst, periode 1940-1945

Gemeente werkt aan uitbreiding monumentenlijst.

 Op dit moment vindt er een inventarisatie plaats naar objecten, gebouwd in de periode 1940-1965, die als monument zouden moeten worden aangewezen. Er zal een lijst worden samengesteld van objecten die hiervoor in aanmerking komen. Stichting Ons Bloemendaal is hierbij betrokken.

Daarna zal verder onderzoek plaatsvinden en wordt gekeken of de objecten voldoen aan de criteria voor toewijzing.

Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling. Het bewustzijn dat er ook in jaren die nog niet zo ver van ons af liggen bijzondere dingen zijn gebouwd die het beschermen waard zijn is nog niet zo groot. Dit betekent dat zij makkelijk gesloopt kunnen worden als er geen vorm van bescherming, zoals de monumentenstatus, op het object rust.  

Wij verwachten dat nog dit jaar de eerste nieuwe monumenten aangewezen zullen worden.